MATEMATIKA

ÓVODÁSOKNAK / ÁLTALÁNOS - ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

KIKET VÁRUNK?

 

Várjuk a gyerekeket óvodáskortól egészen 18 éves korig. Az ovisokat elsősorban játékosan vezetjük be a számok világába, az iskolásokat pedig a személyre szabott programterv szerint.

LÉTSZÁM

 

Egy csoportban max. 3 fő lehet. A csoportokban azonos évfolyamú, vagy 1-2 évfolyamnyi különbséggel lehetnek tanulók.

ÓRÁK

 

Hétköznaponként vagy hétvégenként, általában délután. Magántanulók délelőtt jöhetnek. A pontos időbeosztásról az egyes 2+2 helyszíneknél kell érdeklődni.

HELYSZÍNEK, AHOL OKTATJUK

A TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDJ AZ ADOTT HELYSZÍNEN

A 2 + 2 Matematika Iskolákban tartott órák sikeresek és hatékonyak.

Szeretettel várunk minden gyereket egész évben, akik:

 • javítani szeretnék jegyüket
 • szeretnék megérteni a matematikát
 • dolgozatra, vizsgára készülnek (témazárók, féléves/éves dolgozat, érettségi)
 • felvételire készülnek
 • az átlagnál jobb matematikai készséget szeretnének
 • versenyre készülnek

Tudásfelmérő

Az első órán a tanár néhány kérdésből álló felmérő és beszélgetés keretében felméri a gyerek aktuális tudását. Ez lesz az alapja a személyre szabott tanmenetnek.

Személyre szabott tanmenet

A felmérő, a beszélgetések és néhány óra alapján az oktató összeállítja a gyerek egyéni tanmenetét, melynek mentén haladnak a következő órákon. A tanár arra is tesz javaslatot, hogy a kitűzött cél eléréséhez milyen heti gyakorisággal kell órákat venni.

Rendszeres visszajelzés

A szülők rendszeres visszacsatolást kapnak arról, hogyan halad gyermekük. A teljesítményértékelésben részletesen látják, hogyan fejlődött gyermekük, milyen anyagrészek kerültek lefedésre, melyek a gyerek erős/gyenge pontjai.

A csoportos tanulás hatékony ereje

A csoporton belül többféle módszert ötvözünk a tanítás során; kihasználjuk a kooperatív tanulás előnyeit, ugyanakkor megvalósul az individualizált tanulás is.

A gyerekek az öncélú ismeretelsajáítás mellett a másokra való odafigyelést, az önálló gondolkodást, a türelmet, az elfogadást, a segítőkész magatartást is fejlesztik. Ugyanakkor a kommunikációs – és együttműködési készséget, valamint a segítő, alkotói magatartást is megtanulják.

Az órákon a tanár az indirekt irányítás mellett a személyre szabott segítségnyújtást is megadja.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Játszva tanítjuk meg a gyerekeket mindarra, ami a gondtalan iskolakezdéshez elengedhetetlen:

 • finommotorika (ceruzafogás fejlesztése, rajzkészség fejlesztése)
 • emlékezet, figyelem, beszéd ( formák, irányok felismerése, hasonlóság, azonosság, különbözőség, általános tájékozottság, vizuális / akusztikus figyelem fejlesztés, memória fejlesztés, tartalom leírása szóban, ellentétek alkotása, felismerése, tájékozódás térben stb…)
 • szám és mennyiség fogalom kialakítása ( matematikai alapfogalmak kialakítása, gyakorlása, síkbeli, térbeli formák felismerése, ezek keresése tárgyakon, képeken, párosítás, számlálás, összehasonlítás stb…)

 

Ebben a programban az egyéni képességeket, nehézségeket, erősségeket is számításba vesszük, így minden gyerekről külön véleményezést adunk a szülőnek, hogy az otthoni játék (gyakorlás) is célzottabb legyen :).

 

A programot olyan ovisoknak ajánljuk, akik a választott általános iskolájukba felvételi rendszeren keresztül juthatnak be. Az Okosovisok programban eddig részt vett ovisaink mind sikeres felvételi vizsgát tettek és a választott iskolájukban tanulhatnak!

A matematika nevelés célja a 6-11 éveseknek azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a gyerekek felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket kell elsajátítaniuk.

 

Foglalkozásaink során elsősorban a tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk:

 • az alapvető matematikai képességek kialakításával,
 • a gondolkodás fejlesztésével,
 • a helyes tanulási szokások kiépítésével,
 • az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával,
 • a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével,
 • a pozitív attitűd alapozásával,
 • az életkornak megfelelő matematikai nyelv elsajátításával.

 

A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. Foglalkozásainkon a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk. Az ismeretnyújtás a képességek fejlesztése közben, a kisiskolás fejlődési ütemének figyelembevételével történik.

Küldetésünk, hogy segítsünk a gyerekeknek leküzdeni a matematika nehézségeit, a frusztráltságból kiemelni és sikerélményhez juttatni.
Többé ne érezzék magukat kevesebbnek azért, mert nem értik a tárgyat. Ne kelljen félelemmel bemenniük az órákra, illetve szoronganiuk egy-egy felelés vagy dolgozat előtt.

 

Hiszünk benne, hogy minden gyerekkel meg lehet értetni a matematikát, csak a saját gondolkodásmódján kell utat találni hozzá.
További célunk, hogy a tehetséges gyerekeket fejlesszük, és hozzásegítsük képességeik kibontakozásához.

 

Programjaink:

 • felzárkóztatás
 • tehetséggondozás
 • felvételire, sikeres érettségire való felkészítés

Nyugodt, barátságos légkör, pozitív megerősítés a hatékony munkánk alapja

PROGRAMJAINK

STANDARD

Az iskolai tananyag gyakorlása, a nehéz részek átismétlése, a meg nem értett témák újra tanulása a cél. Ez a program hosszú távon és rendszeres tanulás esetén hozza meg eredményét.
Javasolt bérlet: 6 hónap

TOP DIÁKOKNAK

Ha a gyereknek nem elég kihívás az iskolai anyag, sokkal több van benne, mint amit az iskolában várnak tőle. Tehetséges gyerekek programja. Bonyolultabb és összetettebb feladatokat adunk az órákon, versenyekre készítjük fel.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Felvételire, érettségire készülő gyerekeknek ajánljuk. Elmúlt évek felvételi, érettségi anyagain keresztül felkészítjük a tanulókat, a program vége felé időre, az éles helyzetet szimulálva oldunk meg feladatsorokat.

OKOSOVISOK

Az Okosovisok Programban játszva tanítjuk meg a gyerekeket mindarra, ami a gondtalan iskolakezdéshez elengedhetetlen: finommotorika, emlékezet, szám- és mennyiség fogalma, valamint vizuális- és akusztikus figyelem fejlesztése.

ORSZÁG

HELYSZÍN

TANÁR

ÉV

Válassz helyszínt, és lépj kapcsolatba velünk!

BUDAÖRS

Budaörs, Szabadság út 27. I/3. Tel.: 30/297-4943

OLVASS TOVÁBB

DUNAKESZI

2120 Dunakeszi, Janek Géza 15. Tel.: 30/357-1224 E-mail: dunakeszi@2plus2.hu

OLVASS TOVÁBB

TATA

Tata, Piac tér 1. Tel.: 70/3977-145 E-mail: tata@2plus2.hu

OLVASS TOVÁBB

Iskolánkról

Iskolánk 4-19 éves gyerekeknek szervez különórákat elsősorban matematikából. Ezen kívül más tantárgyak (pl. fizika, kémia, biológia, magyar) oktatása is elérhető. Célunk a gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása az adott tárgyból, illetve a tehetséggondozás. A felvételire készülőket pedig várjuk Felvételi Előkészítő programunkban.

        

Kategória

Képek iskoláinkról

Kapcsolat

Melyik 2+2 iskolánk érdekel?

 Budaörs Dunakeszi Tata

 Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot.